17 thg 8, 2011

Know your type

Photobucket

ĐIỀU ĐẦU TIÊN NÊN ĐỌC :
Một số các nhà thiết kế cũng là các nhà văn, những ít nhất chúng ta cũng nên là người đọc. Viết đóng một vai trò quan trọng đối với chúng ta, khi đó công việc của chúng ta là để nói lên những ý tưởng rõ ràng về những cái j, và làm sao để thể hiện chúng tốt nhất. Đọc đoạn văn bản đầu tiên, rồi đưa ra các đề nghị về sự rõ ràng, tốc độ, và chiều dài để đảm bảo đoạn văn bản được hiểu rõ ràng. Các nhà thiết kế thường xuyên phải viết đi viết lại văn bản và lược bỏ đi các yếu tố vô nghĩa và để lại các ý tưởng cốt lõi. Và điều này, trở nên quan trọng ở trên website. Viết là 1 chức năng rất tiện dụng và ý tưởng cần phải được sắp xếp hợp lý nhất có thể. Dùng danh sách, phá vỡ các đoạn dài với tiêu đề rõ ràng và phân nhóm, tóm tát trước và phá vỡ sự đồng nhất bằng cách dùng điểm nhấn.

KIỂU CHỮ THAY ĐỔI GIỌNG ĐIỆU CỦA VĂN BẢN