9 thg 5, 2014

11 buước để có 1 logo hoàn hảo

Nhà thiết kế người Tây Ban Nha, Borja Acosta de Vizcaín đã đúc kết ra mười một điều đơn giản cần nhớ để có một thiết kế biểu tượng hoàn hảo.
Trích: idesign.vn
Nguồn : Internet