27 thg 6, 2011

Strategy - chiến lược .

Ta phải hiểu từng phần và lên kế hoạch từng bước hoàn chỉnh để chiến lược thành công.
  • Mission Statement - Sứ mệnh
Để bắt đầu với một chiến lược,bạn phải phát đi 1 tuyên bố, tuyên bố đó có thể được phát trên các kênh khác nhau.

  • Marketing plan - Kế hoạch tiếp thị
Có 4 điểm cần :
Analysis of current position
SWOT
Goals
Marketing