22 thg 4, 2010

London 2009 brochure !
A brochure demo what i made it for British countil hanoi - vietnam in 2009 .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét